Search
  • California Academy

ค้นหาศักยภาพของลูกด้วยลายนิ้วมือ

California Academy ได้รับเกียรติจากอาจารย์โอ๊ต The Fingerprint Coach สแกนลายนิ้วมือเพื่อค้นหาอัจฉริยภาพ มาบรรยายและให้ทดลองสแกนลายนิ้วมือ ทั้งนี้ยังให้ความรู้เรื่องการพัฒนาลูกให้ตรงกับศักยภาพที่ลูกถนัด

#อนาคตลูกไม่รู้ไม่ได้ #เจอตัวเอง #CaliforniaAcademy #สแกนลายนิ้วมือ #ค้นหาศักยภาพของลูก


5 views
California Academy

เป็นโครงการแนะแนวการศึกษายุคใหม่ ที่ส่งเสริมให้น้องๆสามารถรู้จักและเข้าใจตนเอง พร้อมทั้งเตรียม ความพร้อมเพื่อศึกษาต่อและปูพื้นฐานทักษะเพื่อการ ประกอบอาชีพที่ตนสนใจในอนาคต โดยใช้แนวคิดสำคัญในการสร้างสรรค์กิจกรรมคือ “ฝึกวิธีคิด ลองทำ นำไปใช้ และเข้าใจตนเอง” เป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียน ซึ่งการเรียนรู้โลกของความเป็นจริงที่ในตำราไม่ได้มีสอน จะเป็นประสบการณ์ที่น้องๆ สามารถเอาไปต่อยอดในการวางแผนชีวิตอย่างมีเป้าหมาย โดยแต่ละคนอาจจะมีความพอใจกับเป้าหมายในชีวิตไม่เท่ากัน แต่จะทำอย่างไรให้น้องๆได้มีความสุขกับไปพร้อมกันด้วยได้ ถือเป็นทักษะที่สำคัญเพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไป

สอบถามเพิ่มเติม

โทร : 097-127-0402

LINE: @ca.academy

© 2019 by California Academy

California Academy Debut Camp