โครงการค่าย ที่น่าสนใจ

Time is TBD
Saint Gabriel's College
School Audition
โครงการ School Audition presented by Califonia Academy เป็นโครงการแนะแนวการศึกษายุคใหม่ ที่ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมสามารถรู้จักและเข้าใจตนเอง พร้อมทั้งเตรียม ความพร้อมเพื่อศึกษาต่อและปูพื้นฐานทักษะเพื่อการ ประกอบอาชีพที่ตนสนใจในอนาคต โดยใช้แนวคิดสำคัญในการสร้างสรรค์กิจกรรมคือ “ฝึกวิธีคิด ลองทำ นำไปใช้
Share
Tue, Dec 17
The Knowledge Exchange: KX
Debut Camp สร้างฝัน ปั้นมืออาชีพ
โครงการ Debut Camp สร้างฝัน ปั้นมืออาชีพ เป็นโครงการแนะแนวการศึกษายุคใหม่ ที่ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมสามารถรู้จักและเข้าใจตนเอง พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อและปูพื้นฐานทักษะเพื่อการประกอบอาชีพที่ตนสนใจในอนาคต โดยใช้แนวคิดสำคัญในการสร้างสรรค์กิจกรรมคือ “ฝึกวิธีคิด ลองทำ นำไปใช้ และเข้าใจตนเอง”
Share
Sun, Dec 01
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย The Stock Ex
ค่าย Financial Insight เรียนรู้การออมและการเงิน สำหรับน้อง 14-18 ปี
อยากเป็นนักลงทุน นักวิเคราะห์หุ้น นักเศรษฐศาตร์ นักบัญชี นักวางแผนการเงิน กันอยู่หรือป่าว? ถ้าน้องๆกำลังสนใจอยากทำอาชีพที่เกี่ยวกับการเงินหรือนักลงทุน California Academy เปิดรับสมัครแล้ววันนี้กับกิจกรรม"Financial Insight” จุดประกายความรู้ด้านการเงิน การออมและการลงทุนเพื่อเยาวชนโดยมืออาชีพ
Share

ปรึกษาเรา ฟรี

California Academy

เป็นโครงการแนะแนวการศึกษายุคใหม่ ที่ส่งเสริมให้น้องๆสามารถรู้จักและเข้าใจตนเอง พร้อมทั้งเตรียม ความพร้อมเพื่อศึกษาต่อและปูพื้นฐานทักษะเพื่อการ ประกอบอาชีพที่ตนสนใจในอนาคต โดยใช้แนวคิดสำคัญในการสร้างสรรค์กิจกรรมคือ “ฝึกวิธีคิด ลองทำ นำไปใช้ และเข้าใจตนเอง” เป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียน ซึ่งการเรียนรู้โลกของความเป็นจริงที่ในตำราไม่ได้มีสอน จะเป็นประสบการณ์ที่น้องๆ สามารถเอาไปต่อยอดในการวางแผนชีวิตอย่างมีเป้าหมาย โดยแต่ละคนอาจจะมีความพอใจกับเป้าหมายในชีวิตไม่เท่ากัน แต่จะทำอย่างไรให้น้องๆได้มีความสุขกับไปพร้อมกันด้วยได้ ถือเป็นทักษะที่สำคัญเพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไป

สอบถามเพิ่มเติม

โทร : 097-127-0402

LINE: @ca.academy

© 2019 by California Academy

California Academy Debut Camp